Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii

 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Însurăţei, judetul Brăila, a finalizat implementarea proiectului intitulat "Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii gimnaziale Însurăţei, judeţul Brăila", cod SIMS 3528 cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin Programul operaţionat Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. 3.4 - reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a Infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

            Durata implementării proiectului a fost de 21 luni, începând cu data de 16.03.2010 şi finalizat la data de 15.12.2011

Obiectivele proiectului au fost atinse prin: 

    * Executarea de lucrari de reabilitare a cladirii şi de extindere a acesteia în vederea construirii de grupuri sanitare moderne şi adaptate nevoilor elevilor şi cadrelor didactice (inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi). 

    * Înlocuirea instalatiilor sanitare, termice (prin montarea unei centrale termice). 

    * Completarea şi refacerea echipării tehnico-edilitare. 

    * Îmbunătăţirea funcţionării clădirii şi reabilitarea termică a acesteia. 

    * Dotarea cu mobilier modern şi specific a tuturor sălilor de clasă, laboratoarelor şi a altor încăperi ale şcolii. 

    * Conectarea reţelei de calculatoare ce vor fi achiziţionate prin proiect la reţea de internet de mare viteză.

    * Dotarea cu echipamente specifice şi necesare desfăşurănii activităţilor didactice. 

            Beneficiarii proiectului sunt cei 504 elevi ai Şcolii Gimnaziale Însurăţei, cadrele didactice şi personalul auxiliar, părinţii elevilor, comunitatea locală (cei 7234 locuitori), Consiliul Local Însuraţei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.