Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

Hotărârea C.A. nr. 12

                                    R O M Â N I A                                                     

      INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BRĂILA

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET”  ÎNSURĂŢEI

______________________________________________________________________________________________________

 

HOTĂRÂREA NR. 12

din 12 octombrie 2022

          Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Spiru Haret” Însurăței, întrunit în sedinţa din data de 12 octombrie 2022 în conformitate cu :

  • Ordinea de zi a ședinței CA al unităţii de învăţămant;
  • Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Ordinului nr. 4183 din 4 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
  • Procesul verbal de sedință al Consiliului de Administrație din data de 12 octombrie 2022.

              

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1 Aprobă programarea concediilor de odihnă pentru cadrele didactice;

       Art.2 Aprobă programarea concediilor de odihnă pentru directorul şi directorul adjunct din unitatea de învăţămant.

       Art. 3 Aproba numărul burselor sociale, de merit, de studiu, de performanţă.

       Art.4 Secretarul Consiliului de Administrație va asigura publicarea prezentei hotărâri pe pagina unității, Şcoala Gimnazială Spiru Haret” Însurăţei și o va aduce la cunoștință persoanelor interesate.

       Art.5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență al hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte CA,

Prof. LUNGU IONELIA