Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 04 octombrie 2021

R O M Â N I A                                                                                                                                                   

 INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BRĂILA

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”SPIRU HARET”  ÎNSURĂŢEI

_____________________________________________________________________

HOTĂRÂREA  NR. 7

din 4 octombrie   2021

       Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Spiru Haret” Însurăței, întrunit in sedinta din data de  4 octombrie  2021.

              În conformitate cu:

Legea 1/2011 , art.96- Legea Educației Naționale.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al școlii.

Procesul verbal de sedință al Consiliului de Administrație din data de  4 octombrie 2021.

HOTĂRĂŞTE:

       Art.1  Aprobă programarea concediilor de odihnă pentru cadrele didactice;

       Art.2  Aprobă programarea concediilor de odihnă pentru directorul unităţii de învăţămant.

       Art. 3 Aprobă criteriile de acordare a burselor sociale.

       Art.4 Secretarul Consiliului de Administraţie va asigura publicarea prezentei hotărâri  pe site-ul şcolii şi, după caz , va comunica un exemplar celor interesaţi.

        Art.5  Prezenta hotărâre se înregistrează  în registrul de evidenţă al Hotărârilor CA şi se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte CA,

Prof. LUNGU IONELIA