Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.

HOTĂRÂREA NR. 11 din 5 noiembrie 2021

HOTĂRÂREA NR. 11

din 5 noiembrie 2021

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Spiru Haret" însurăței, întrunit in ședința din data de 5 noiembrie 2021 în conformitate cu :

  • Ordinea de zi a ședinței CA al unității de învățământ;

  • Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

  • Prevederile Ordinului nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

  • Criteriului epidemiologie privind rata incidenței cumulative de ia nivelul localității.

  • OMEC nr. 3235/4.02.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

  • OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei — cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014

  • Ordinul 5338/2015 din 1 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

  • Procesul verbal de ședință al Consiliului de Administrație din data de 5 noiembrie 2021.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online, conform ordinului 5338/2015 din 1 octombrie 2021, art 3(1) pe baza procentului de vaccinare în rândul personalului de la nivelul unității de învățământ, procent care este mai mic de 60%

Art. 2 Reluarea cursurilor se face în regim online și la Grădinița cu Program Normal "Ion Creangă" însurăței, structură a Școlii Gimnaziale "Spiru Haret" însurăței

Art.3 Secretarul Consiliului de Administrație va asigura publicarea prezentei hotărâri pe pagina unității, Școala Gimnazială" Spiru Haret" însurăței și o va aduce la cunoștință persoanelor interesate.

Art.4 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul evidență al hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.

 

Presedinte Lungu Ionela

 

Str. Lacu Rezii, nr. 92, oraș însurăței, județul Brăila

Telefon / Fax: +40 239 660 331;