Detalii Contact

Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92,

Oraş Însurăţei, jud. Brăila, cod poştal 815300

Telefon: 0239 / 660 331

E-mail: secretariat@scoalainsuratei.ro

scoala.insuratei@gmail.com   (temporar)

 

Noutăți din portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.
Baza materială Şcoala gimnazială Însurăţei, judeţul Brăila

Baza materială

 

RESURSE MATERIALE

În școala noastră se găsesc 18 de săli de clasă, 8 săli de grupă, 2 cabinete de informatică dotate cu 30 de calculatoare, 1 sală de sport, grupuri sanitare în interiorul instituțiilor, 1 centru de documentare și informare, materiale didactice diverse.

În prezent școalile și grădinițele sunt dotate cu centrale termice, respectiv electrice proprii și au fost utilate modern, pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii, preșcolarii și cadrele didactice din unitatea școlară să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru copii și părinți, cât și pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate și majoritatea titulare, pasionați pentru munca pe care o prestează, dăruiți școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

ȚINTE STRATEGICE

-atingerea standardelor educaționale de către elevi și preșcolari;

-formarea continuă a calității resurselor umane;

-păstrarea și îmbogățirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinții copiilor și alte instituții școlare;

-dezvoltarea personalității elevilor prin activități extracurriculare.